Kurilovečka 172,Velika Gorica 10410

Tel: 01/6216 858

Fax: 01/6216 867

E-mail: info@vegosport.hr

Direktor: Kristijan Japec

 

Puni naziv tvrtke: Vego Sport d.o.o. za usluge

Skraćeni naziv tvrtke: Vego Sport d.o.o.

OIB:99569093664

Sudski registar:Trgovački sud u Zagrebu

MBS:080712625

Temeljni kapital:270.000,00

Članovi Uprave: Damir Golubić,Kristijan Japec

Poslovna banka:Splitska Banka

Broj računa u banci: 233003-1100427611